Juist in deze moeilijke tijd: Help de voedselbank in Bacău!

Drie kinderen uit Bacau, Roemenië
Deel dit met anderen
Share

Ook in Roemenië heeft de Corona-pandemie grote gevolgen voor het besteedbaar inkomen. Zeker in de regio Bacău, een van de armste delen van de Europese Unie. Het gemiddelde inkomen is er laag. Ook is het niveau van sociale zekerheid veel lager dan in Nederland.

Andreitekent.nl start een actie om geld in te zamelen waarmee arme getroffen mensen in Bacău met voedselbankhulp kunnen worden ondersteund. De gehandicapte Andrei doet dit vanuit het oertwentse gevoel van noaberhulp.

AndreiTekent roept u op

In de zomer van 2019 is Enschedeër Andrei Fokkink (23) samen gaan werken met hulpstichting Betania in Bacău. Hij is door zijn eigen kunst te verkopen geld gaan verdienen om gehandicapten in Bacău in de thuissituatie te kunnen ondersteunen. Daar is grote behoefte aan, bijvoorbeeld goede rolstoelen en tilliften.

De organisatie die namens ons/Andrei helpt te zorgen dat het geld optimaal besteed wordt in Bacău, is stichting HCR. Deze stichting ondersteunt de Bacăuse stichting Betania al 25 jaar. Betania biedt een ondersteuningsprogramma voor minder bedeelden in de samenleving. Ze organiseert onder andere therapie en dagbesteding voor gehandicapten.

Andrei aan het werk met zijn oogbestuurde computer
Aangezien er geen voedselbank is doen veel mensen een beroep op Stichting Betania om hen te ondersteunen met voedselpakketten
(Andrei Fokkink)

Zelf naar Roemenië!?

Het was de bedoeling om het ingezamelde geld in 2020 feestelijk in Bacău aan stichting Betania te overhandigen en de lijnen voor een langere termijn ondersteuningsproject uit te zetten. De COVID-19 pandemie heeft hier voorlopig een streep doorgezet..

Het samnstellen van de voedselpakketten

Er is 7500 Euro per maand extra nodig volgens Betania’s voorzitter Andre Muit

Veel meer mensen naar de voedselbank

Veel mensen werken in Bacău als een soort dagloners. Door de Corona-crisis hebben zij veelal geen werk en daardoor geen inkomsten. Aangezien er geen voedselbank is doen veel mensen een beroep
op Stichting Betania om hen te ondersteunen met voedselpakketten. Betania is eigenlijk dus de informele voedselbank van Bacău. Op dit moment zijn er 75 tot 100 gezinnen extra die een beroep doen op de voedselbank. Er is 7500 Euro per maand extra nodig volgens Betania’s voorzitter Andre Muit.

Gezin met voedselpakket in Bacau, Roemenë

Alle bedragen tellen mee op en zijn welkom. Geef wat u kunt missen!

Uw hulp is hard nodig!

Andreitekent.nl heeft besloten om zelf al vast 250 euro te doneren en actie te ondernemen dat in ieder geval het bedrag voor 1 maand in Twente opgehaald wordt.
Wij roepen u om naar aanleiding van dit verhaal dan ook op ook een bedrag over te maken om zo hulp te bieden een groep arme mensen in de Europese Unie in ieder geval hun magen gevuld krijgen tijdens de COVID-19 crisis. Alle bedragen tellen mee op en zijn welkom. Geef wat u kunt missen!

U kunt uw gift overmaken op dit rekeningnummer

NL 62 RABO 0314 1255 82 t.n.v. Stichting HCR Zierikzee

Vermeldt u dan als kenmerk: ‘Noaberhulp veur Roemenië

Meer informatie vindt u op:

We hopen op uw steun. De mensen in Bacău hebben het hard nodig.

Hartelijk dank alvast,

Met vriendelijke groet, Andrei Fokkink

André Muit van Stichting HCR Legt de huidige situatie in Bacău uit op video

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *